Café Parasollens Venner

Hvem er vi?
Café Parasollens Venner er en støtteforening, som støtter op om arbejdet i Cafe Parasollen. Dette gøres via kontingent fra medlemmerne, omtale af cafeens arbejde til andre, samt praktisk hjælp ved særlige opgaver.
Caféens Venner afholder to årlige arrangementer, hvor alle medlemmer inviteres:
Generalforsamling i marts.
Høstfest - i september.


Vil du være medlem?

Du kan også være med til at støtte Café Parasollen og det gode arbejde, der udføres af en stor flok frivillige medarbejdere. Der er ca. 140 medlemmer af Caféens Venner.
Bliv medlem for et årskontingent på kr. 100,- pr. person.
 
Du kan tilmelde dig hos formanden Gerda Melchiorsenmail eller ved henvendelse i Café Parasollen. Husk at oplyse navn, adresse og e-mail-adresse (hvis du har en).
Du kan bede om at få tilsendt et girokort, eller du kan oplyse, at du har indbetalt kr. 100,- til foreningskontoen i Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 6123171
 
Du er også meget velkommen til at give en gave, hvis du ønsker at støtte på den måde. Beløbet kan indbetales i Café Parasollen eller på ovennævnte kontonr. Husk at oplyse dit navn. Store som små beløb er velkomne.
 
Hvis du ønsker at se referat og regnskab fra generalforsamlingen kan du henvende dig til formand Gerda Melchiorsen på mail eller ved henvendelse i Café Parasollen.

Bestyrelsen for Café Parasollens Venner:
Formand Gerda Melchiorsen, Bankelvej 16, Halk, 6100 Haderslev
Næstformand Torben Hoff
Kasserer Benthe Johanneson

Generalforsamling i Café Parasollens Venner 10/3 2020

Der afholdes generalforsamling i Café Parasollens Venner tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Parasollen, Lavgade.

Klik her og læs Indkaldelse med dagsorden.

Vedtægter for Café Parasollens Venner

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Café Parasollens Venner den 17.april 2018. Her blev stadfæstet det forslag til nye vedtægter, som tidligere var blevet vedtaget.

Klik her og læs vedtægterne.

Kontingent

Kontingentet er fra 2018 på 100 kr pr medlem. TAK om du/I vil indbetale kontingent for 2018 på konto 1551 -   0006123171. (Kan også betales i caféen).