Caféens venner

Hvem er vi?
Caféens Venner er Café Parasollens støtteforening, som støtter op om arbejdet i Cafe Parasollen. Dette gøres via kontingent fra medlemmerne, omtale af cafeens arbejde til andre, samt praktisk hjælp ved særlige opgaver.
Caféens Venner afholder to årlige arrangementer, hvor alle medlemmer inviteres:
Generalforsamling i marts.
Høstfest - i september.


Vil du være medlem?

Du kan også være med til at støtte Café Parasollen og det gode arbejde, der udføres af en stor flok frivillige medarbejdere. Der er ca. 130 medlemmer af Caféens Venner.
Bliv medlem for et årskontingent på kr. 80,- pr. person.
 
Du kan tilmelde dig hos kasserer Benthe Johannesonmail eller ved henvendelse i Café Parasollen. Husk at oplyse navn, adresse og e-mail-adresse (hvis du har en).
Du kan bede om at få tilsendt et girokort, eller du kan oplyse, at du har indbetalt kr. 80,- til foreningskontoen i Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 6123171
 
Du er også meget velkommen til at give en gave, hvis du ønsker at støtte på den måde. Beløbet kan indbetales i Café Parasollen eller på ovennævnte kontonr. Husk at oplyse dit navn. Store som små beløb er velkomne.
 
Hvis du ønsker at se referat og regnskab fra generalforsamlingen kan du henvende dig til formand Gerda Melchiorsen på mail eller ved henvendelse i Café Parasollen.

Bestyrelsen for Caféens Venner:
Formand Gerda Melchiorsen, Bankelvej 16, Halk, 6100 Haderslev
Næstformand Torben Hoff
Kasserer Benthe Johanneson

Generalforsamling i Café Parasollens Venner

Vi holder generalforsamling i Café Parasollens Venner den 22. marts kl. 19.00.
Her vil der blive fortalt om projektet om SMIG og Genbrugsbutikken.

Dagsorden og bilag er udsendt til medlemmerne og kan læses her.

LÆS DAGSORDEN

LÆS BILAG