Generalforsamling i Parasollens Venner 10. marts 2020

Efter velkomst af formanden Gerda Melchiorsen blev den årlige generalforsamling afviklet efter vedtægterne med Erik Berg som dirigent. Alle beretninger blev modtaget med applaus, og regnskabet godkendt. Diverse valg blev ligeledes foretaget ved genvalg. Det var således en udramatisk men hyggelig generalforsamling, hvor der blev set tilbage på et godt år!

Efter kaffen fortalte Jette Colding Frederiksen om sit liv under overskriften "Fra stenbro til sønderjysk muldjord". Det var en spændende og medlevende fortælling.

   

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com